ACIS WRE BIO típusú vízvisszaforgató berendezés

vízvisszaforgató

 

3/1.: Az ACIS WRE típusú vízvisszaforgató rendszer ismertetése

A vízvisszaforgató rendszer a járműmosó előtisztított szennyvizeinek többfokozatú utótisztítására, csírátlanítására és újrahasznosítására szolgál. Jelen dokumentáció csak az ACIS WRE BIO vízvisszaforgató berendezéseket mutatja be.

3/2.: Az ACIS WRE BIO típusú vízvisszaforgató berendezések bemutatása

Az ACIS WRE BIO vízvisszaforgató rendszer üzemelésének ismertetése a mellékelt ábrán követhető

Acis Wre Bio

Szerkezeti részegységek:

  1. feladó szivattyú (Pump 1)
  2. hidrociklon
  3. hálózati víz/levegő
  4. SR puffer tartály olajfogó utószűrővel
  5. puffertartály
  6. keringető sziv. (Pump 2)
  7. visszamosható szűrők
  8. puffer
  9. nyomásfokozó sziv. (Pump 3)
  10. hidrofor

Az autómosó berendezés padlóösszefolyójában összegyűlő szennyvizek (szűrő visszamosatásból származó szennyvizek) egy KG PVC csatornán keresztül a fordító-tisztító aknába onnan a hosszanti átfolyású aknába kerülnek. (Ezen műtárgyak nem képezik a vízvisszaforgató szállítási terjedelmét!!!)

Az összegyűjtött vizet egy átemelő szivattyú (1) emeli fel az ACIS WRE BIO vízvisszaforgató berendezésre.

Az ACIS WRE BIO vízvisszaforgató berendezés első tisztítási fokozatát a rétegezett FILTREN típusú biofilter előtt egy hidrociklon képezi. Az előkezelt mosóvíz a szűrőn át a készenléti puffer-tartályba (4) kerül. A járműmosó berendezés üzembe lépésekor a visszaforgatott vizet a nyomásfokozó szivattyú (6) juttatja a második tisztítási fokozaton keresztül a pufferbe (8). A második tisztítási fokozatot visszamosható fémházas szűrők képezik. A megfelelő víznyomást a nyomásfokozó szivattyú (9), illetve hidrofor (10) biztosítja. A szivattyúaknában, valamint a puffer-medencében lévő visszaforgatott víz kezelése levegőztetéssel történik. A levegőztetéshez szükséges sűrített levegőt hálózati forrásból (3) biztosítja. A légbevitel légbeviteli elemeken keresztül történik. A mosáshoz felhasznált újrahasznosított víz mennyiségét vízóra méri.

3/3. Az ACIS WRE BIO vízvisszaforgató berendezés üzemelésének leírása

A vízvisszaforgató berendezések üzemelésének általános leírása a mellékelt ábrán követhető nyomon. A berendezés vízkormányzást-, valamint víz utókezelést biztosító elemekből áll.

3/3.1.A berendezés vízkormányzást biztosító elemei

A berendezések vízkormányzást biztosító elemei az automatikus üzemmódot lehetővé tevő elektromos vízszint érzékelők és a hozzájuk tartozó, különböző vezetékekre szerelt mágnes szelepek.

A járműmosó által felhasznált visszaforgatott víz útját egy, a visszaforgatott ágra szerelt mágnes-szelep zárja el, vagy nyitja ki. Ezt a mágnes-szelepet a mosóberendezés vezérli és annak tartozékaként kerül leszállítására.

A mosási folyamat utolsó – öblítési – fázisa hálózati vízzel történik. A hálózati víz mágnes-szelepét szintén a mosóberendezés vezérli, és annak tartozékaként kerül leszállítására.

A mosási folyamat kezdetén a visszaforgatott víz mágnes-szelepje kinyit és üzembe helyezi a nyomásfokozó szivattyút, amely a C jelű vezetéken keresztül a mosóvizet a második tisztítási fokozatot képező finomszűrőkön át 4-5 bár közötti üzemi nyomáson a mosóberendezésbe szállítja. A mosási folyamat végén a mágnes-szelep lezár, a vezérlés pedig a szivattyúüzemet lekapcsolja. A feladószivattyú a készenléti víztartályt feltölti, majd kikapcsolja. Ez a folyamat minden mosás alkalmával többször megismétlődik.

A feltöltött készenléti víztartály alsó zónájából a mammutszivattyú a légfúvó üzemelésének időtartama alatt vizet szivattyúz a szűrőtartályba. A recirkuláltatott víz a szűrőtölteten keresztül áramolva az alsó összekötőcsövön keresztül ismét visszakerül a készenléti víztartályba. Ez a recirkuláció biztosítja a mosáshoz újrahasznosított üzemvíz megfelelő mértékű tisztítását.

A légfúvó üzemelése során a terepszint alá telepített szennyvíz előkezelő műtárgyakban lévő víztérfogat is átlevegőztetésre kerül. A tartályokban a légbevitelt a falra szerelt IFU tömlős légbeviteli elemek biztosítják. A légbevitel szerepe a víztérfogat keresztirányú áramlási sebesség komponensének kialakítása, valamint az anoxikus terek megszüntetése a medencékben.

A szivattyúkat a szárazon futástól a szivattyúaknába, illetve az SR puffer-tartályba szerelt vízszintérzékelő alsó szintkapcsolók védik. Minden olyan esetben, amikor a puffer-tartályban a vízszint megközelíti az alsó kritikus vízszintet, egy szintérzékelő megnyitja a hálózati vízutánpótlás vezetékére szerelt mágnesszelepet, ezzel a puffer-tartály feltöltődik. A vízvisszaforgató berendezés ilyen módon szünetmentes, folyamatos vízellátást biztosít a mosóberendezés számára, még abban az esetben is ha a vízvisszaforgató első tisztítási fokozatának működésében üzemzavar következne be. Az utántöltött vízmennyiséget külön vízóra méri.

A szintkapcsolók jelzőkábeleit, valamint a búvárszivattyúk kábeleit az elektromos védőcsöveken kell a technológiai helyiségben lévő kapcsolószekrénytől a puffer-tartályba, illetve a szivattyúaknába vezetni.

3/3.2. A visszaforgatott üzemvíz utókezelését biztosító elemek

A mosáshoz újrahasznosított víz utókezelése biofiltrációval, finomszűréssel, levegőztetéssel történik két tisztítási fokozatban.

3/3.2.1. Első tisztítási fokozat

Az első tisztítási fokozat berendezései a hidrociklon, FILTREN típusú biofilterek (4) és mammutszivattyúk.

A biofilterek működésének alapja, hogy a rétegzett FILTREN gyorsszűrő betéteken áthaladó víz áramlási sebessége lecsökken és a lebegtetett szennyező anyagok a szűrőtöltet felületének adszorbciós hatására kiülepednek. A szűrőfelületen megkötött szennyezőanyag szervesanyag tartalmát a szűrőfelületen élő aerob mikroorganizmusok lebontják. A működés során a biofilter pórusaiban inert lebontási termékek halmozódnak fel, melyek hosszú idő elteltével a pórusokat eltömik. Ezért szükséges a szűrőbetét időszakos karbantartása – mechanikai tisztítása. A visszamosás során ellenáramban megtörténik a szűrőágyban kivált mechanikai szennyeződések eltávolítása, a kiszűrt szennyeződések a visszamosás során lemosódnak a töltetről, és a csatornába jutnak. A szűrőtöltetet a kezelt vízmennyiség és annak szennyezettsége függvényében 1-3 havonta kell tisztítani. A szűrőtöltet tisztítása kézi erővel, annak kiemelésével történik. A szűrő karbantartása során keletkező szennyvizet a rendszer iszapfogó műtárgyába van visszavezetve.

A karbantartáshoz vegyszereket-mosószereket használni tilos!

3/3.2.2. Második tisztítási fokozat

A második tisztítási fokozat elemeit a fémházas, visszamosható szűrők (7), a légfúvó berendezés, légbeviteli elemek képezik

A szűrők tisztítása akkor végezhető el, ha a vízvisszaforgató berendezésben üzemi nyomás uralkodik. A szűrő tisztításához nyissuk meg a szűrőház alján lévő leürítő szelepet. Ezzel a szűrőházon keresztül megindul egy intenzív vízáramlás, amely a felületekről lekotort szennyeződéseket elszállítja a csatornahálózatba.

A légfúvó berendezés a légbeviteli elemekkel

A puffer-tartályban lévő víztérfogatot, valamint a biofiltert a légfúvó berendezés félóránként 15 perc időtartamra átlevegőzteti. A sűrített levegőt a tartály fenéklemezéhez erősített membrános légbeviteli elemek finombuborékos levegőztetéssel juttatják a víztérbe.

3/3.3. A visszaforgató nyomásfokozó egysége

A WRE visszaforgató nyomásfokozó egysége egy 3 m3 -es pufferből (8), egy nyomásfokozó szivattyúból (9), hidroforból (10), valamint vezérlésből áll.

4. Telepítés és üzembe helyezés

4/1. Telepítés

Az ACIS WRE BIO vízvisszaforgató berendezések a telepítés helyével szemben nem támasztanak különleges követelményeket. A telepítés szilárd burkolattal ellátott, sík, egyenletes padozatra történjen.

Klimatikus követelmények

A berendezéseket +5°C és +35°C közötti üzemi hőmérséklettartományú helyiségbe lehet telepíteni. A kezelendő nyers víz hőmérséklete nem haladhatja meg a +40°C-ot. TILOS a berendezéseket erősen párás, vagy poros helyiségbe telepíteni. Óvni kell a fagytól, sugárzó hőtől, ultraibolya sugárzástól.

Az összeszerelt állapotban leszállított WRE 6 típusú kompakt vízvisszaforgató berendezéseket szétszerelés nélkül kell a technológiai helyiségbe vinni. A végleges helyére állított berendezést hollanderekkel és KPE gyorskötőkkel csatlakoztassuk az előre kiépített nyersvíz, kezeltvíz, szennyvíz, sűrített levegő vezeték és elektromos csatlakozási pontokhoz.

Győződjünk meg róla, hogy a szivattyúk forgásiránya megfelelő-e.

A hollanderekben ellenőrizzük le a tömítéseket, a hollandereket szorítsuk meg.

Ellenőrizzük le a nyomócsőre szerelt visszacsapó szelep helyes irányba állítását.

A merülő-szivattyúkat lehetőleg horganyzott acélcsőre szereljük, és csak a tartály falán történő áttörés után váltsuk KPE csőre.

Az elektromos csatlakozások dobozait az egyik lebúvó-nyílásba, magasan a vízszint fölé helyezzük. Csak megbízhatóan vízzáró dobozokat használjunk. A kábelbevezetéseket utólag szilikonnal tömítsük.

A puffer-tartályban a szivattyú és a légbeviteli elemek közötti távolság legalább 1 m legyen.

VIGYÁZAT! A technológiai helyiségben a hőmérséklet nem csökkenhet fagypont alá!

A műtárgyakat a WRE berendezéssel összekötő KPE csővezetékeket mindig a fagyhatár alá fektessük!

A vízvisszaforgatót és elektromos berendezéseit a csapódó víztől óvni kell!

4/2. Üzembe helyezés

Az előző fejezetben leírtak szerint telepített berendezést az alábbiak szerint helyezzük üzembe:

Győződjünk meg róla, hogy az elektromos betáp vezeték mindhárom fázisa beérkezik-e a kapcsolószekrénybe.

A vezetékekre szerelt golyóscsapokat nyissuk meg.

A mintavevő csapokat zárjuk el.

A kapcsolószekrényen lévő főkapcsolóval kapcsoljuk be a berendezést.

Bővebb felvilágosításért keresse meg Fajcsák Gábor ( 06/70-425-99-72 ) kollégánkat.